• Mehmet Menderes

Zhao Rugua - Yabancıların Tasviri: Bir Çinlinin Gözüyle Ortaçağ İslam Dünyası

Bahsi geçen şehir ve coğrafyalara kendisi bizzat gitmemiş, bu bilgileri tüccarlardan toplayarak bir araya getirmiştir. Shan-Ju Lin, bu çalışmada pek çok yerde dipnotlarla okuyucuya açıkl