Video Oyunlarında Postmodern Anlatım Teknikleri

The Wolf Among Us, neredeyse bütün karakterleri hâlihazırda var olan masallara ait olsa da kurguyu yeniden yorumlayarak yeni bir hikâye ortaya koyar. Bu yeni hikâye masalları referans alarak kurgunun altyapısını daha sağlam bir zemine oturtur.

Video oyunlarının yeni bir sanat dalı sayılıp sayılamayacağı ülkemizde daha yeni tartışılmaya başlansa da Batı’da 2000’lerden itibaren bu konu üzerinde çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Bu yazımızda oyunların birer sanat eseri olarak görülüp görülemeyeceği tartışmasını bir kenara bırakarak video oyunlarındaki postmodern anlatım tekniklerine göz atacağız.