Tatar İmparatorluğu

19. yüzyılda Kazan ulemasının durumunu kişiler üzerinden anlatan kitap zamanla Kazan ulemasının önemini kaybetmesini adım adım işliyor.

Danielle Ross’un kaleme aldığı Tatar İmparatorluğu Kazan Tatarları ve Çarlık Rusya’sının Oluşumu Kadri Mustafa ORAĞLI’nın çevirisi ile Ötüken Neşriyat tarafından Ağustos ayında yayınlandı. Eser Kazan Tatar eğitim hayatı hususunda çok değerli bilgilere yer veriyor. Dokuz bölümden oluşan eserin Tatarların İnşa Ettiği İmparatorluk başlığı ile başlayan Giriş bölümü kitabın içeriği, Kazan Tatarları ile ilgili tanımlamalar, Kazan Tatarlarının Rus İmparatorluğundaki yeri ve Kazan Tatarlarını modernleşmeye ve laikliğe götüren süreçten bahsediyor. Kitabın çevirisinin dili çok ağdalı olmamakla birlikte Mamafih, Binaenaleyh gibi terimlere yer verilmesi de gözden kaçmıyor. Ayrıca kitaptaki her bölüm giriş, gelişme ve sonuçtan oluşuyor.