• Mehmet Menderes

Türk Tarihinde Asya Hunları: Birinci Hâkimiyet Dönemi

Hunların kültür ve teşkilât yapısı hakkında bilgi veren Ercilasun, on birinci bölümü de Hunlar hakkındaki müstakil meselelere ayırmıştır. Buradaki hususî konular aynı zamanda yazarın daha önceden yayımlamış olduğu bildiri ve makalelere dayanmaktadır.

Konuralp Ercilasun’un Türk Tarihinde Asya Hunları Birinci Hâkimiyet Dönemi adlı kitabı Dergâh Yayınları tarafından Eylül ayında