• Tansılu Altay

Sovyetler Birliği Dönemi Tatar Edebiyatının Cesur Kalemi: Ayaz Ğıylecev

Hangi dönem hakkında ve hangi konuda yazarsa yazsın, özgün betimlemeleri ve eleştirel realizmiyle insanın karmaşık dünyasını, davranışlarını yirminci yüzyılın hümanist düşünce estetiği seviyesinde tahlil eder.