• Gülsüm Kuş

Sözcük Hikâyeleri: Sözlerde Saklı Kültür

Eser, okuyucuyu düşünmeye ve verilen zengin kaynaklarla araştırmaya sevk edecek, Türkçenin söz varlığının kökenlerine ve sözcüklerde gizli olan kültür hazinesine ışık tutacak niteliktedir.

Köken bilgisi (etimoloji), bir dilin söz varlığını oluşturan ögelerin kökenlerine, değişim ve gelişim evrelerine yönelik çalışmalar yapan dil inceleme alanıdır. Hatice Şirin, köken bilgisini bu dar tanımdan kurtarıyor ve köken bilgisinin