Puer Arketipi ve Peter Pan

Puer kişilik arketipi, çağımızda karşımıza çıkan arketiplerden biridir. Bu yazıda puer arketipi ve Peter Pan üzerinde duracağız. Eminim siz de okuyunca çevrenizdeki bu tarz kişilikleri fark edeceksinizdir.

Arketipin ne olduğu üzerinde daha önce durmuştuk. Carl Gustav Jung tarafından ortaya atılan arketip kavramını çok basitçe özetleyecek olursak; zihnimizde beliren ilk imge diyebiliriz. Örneğin anne arketipi dendiğinde anne denildiğinde zihninizde belirlen ilk özellikler bu arketipi temsil ederler. Anneler kimi zaman iyi, çocuklarının iyiliğini düşünen kişiler olarak karşımıza çıksa da çocuklarının gelişimini engelleyen, onlara acı çektiren korkunç annelerden de söz edebiliriz. Aslında bu durum bize arketiplerin bir özelliğini de gösterir. Bu özellik arketiplerin çift kutuplu olmasıdır. Yani anne arketipi iyi anneyi içerirken korkunç anne arketipinin özelliklerini de barındırmaktadır. Her arketipin zıt uçları bulunmaktadır. Bugün üzerinde duracağımız arketip puer kişilik arketipidir. Öncelikle bu kişilik arketipinin özellikleri üzerinde duracağız ve bu kişliğin somutlaşmış bir örneği olan Peter Pan'ı bu arketip çevresinde inceleyeceğiz.