• Çolpan Ay

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri

Yusuf Akçura’nın bu eserindeki en önemli özellik adından da belli olduğu üzere Osmanlı Devleti’nin son devrini sonuca yönelik değerlendirmesidir. Bugün hâlâ Akçura’nın kitabının güncelliğini korumasının en önemli özelliği yapmış olduğu tespitler ve işaret ettiği noktalardır.

İlk baskısı 1940 yılında yapılmış olan Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri aslında Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan Türk Tarihinin Anahatları eserinin Yusuf Akçura tarafından yazılan bölümüdür. Akçura eseri yazmaya başlamış olsa da maalesef ki ömrü, kitabı tamamlamaya yetmemiştir. Bu sebeple eser, eksiklikleri giderildikten sonra yayımlanmıştır.