• Yelda Nur Özer

Okur ve Fildişi Kule

Bazı okurlar vardır ki bu mütemadiyen okuma hâlini, çok başka boyutlara taşır. Onlarda okumaya ve çalışmaya yönelik bir inziva hâli görülür. Bu inziva kendini fildişi kule ile inşa eder.

“Çünkü sen benim için bir korunak, düşmana karşı güçlü bir kule oldun.” Alberto Manguel


Okuma, zihinde meydana gelen karmaşık bir faaliyettir. Gözün satırlar üzerinde dolaşması ilk olarak okuma eylemi için bir anlam ifade etmez. Bu düz okuma boş bir bakıştan farksızdır. Ne zaman ki göz belli bir satıra veya noktaya odaklanır işte asıl gerçek okuma o zaman başlar. Bu gerçeklikteki asıl amaç ise zihnin okuduklarını kavraması ve idrakidir. Böyle bir okuma diğer bütün faaliye