• Ufuk Aykol

Kuman-Kıpçaklar: Orta Çağ Doğu Avrupası’nın Güçlü Cengâverleri

Yazar burada 1091 Lebunion Savaşı’nın üzerinde durarak Bizans “Kuman-Kıpçak” ittifakının Balkanlarda uzun vadede Türkler için kötü bir sonuç doğurduğuna değiniyor. Bununla birlikte Bizans İmparatorluğu ile yakın münasebetlerin “Kuman-Kıpçakları” asimilasyona sürüklediğini de açıklıyor