Kale ve Nefer

Tuna nehri, balkanlara yerleşmelerinden itibaren Osmanlılar için kader nehri olmuştu.

18. yüzyılın şafağı, Osmanlı Devleti için 16 sene süren uzun bir savaş döneminin ardından Kutsal İttifak devletleriyle imzalanan Karlofça ve 1700 senesinde Rusya ile imzalanan İstanbul antlaşmalarının getirdiği toprak kayıplarının ardından doğdu. Ömer Gezer’in bu yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin serhaddindeki güvenliği ve askerî siyasetini inc