• Emine Özdemir

İstanbul’un Antika Tipleri

Eserlerinde daha çok halk yaşantısını anlatan Yesari, İstanbul’un Antika Tipleri’nde toplumda “meşâhir-i meçhûle” olan zâtları işlemiştir. Yesari, içinde bulunduğu sosyal çevrede tanıştığı, ahbap ve akraba olduğu antika tipleri sadece tasvir etmemiş, onları kendi hâlleri ve ruh dünyaları ile aktarmıştır.

Roman, öykü yazarı, gazeteci ve karikatürist Mahmut Yesari, yirminci yüzyılın matbuat dünyasının önemli isimlerindendir. “Solak” anlamına gelen soyadını büyük dedesi hattat Mehmet Esat’tan almıştır. Gazeteciliğe çeşitli mecmualarda karikatür çizerek başlayan Yesari, edebiyatın hemen hemen her türünde eser ortaya koymuş, daha sonra roman ve öykü yazmaya kendini vermiştir. Eserlerinde Osmanlı Devleti’nin son, Cumhuriyetin ise ilk yıllarındaki toplumsal yapıyı ve olayları yer yer inceleyen yazar, aynı zamanda günlük yaşamı ve insan ilişkilerini de ustaca işlemiştir. Yazar yaşamının otuz yıldan uzun bir süresinde geçimini kalemiyle sağlamış ve yüzlerce esere imza atmıştır. Ocak ayında Yesari