• Fethi Okun

Hepimizin Uykusu

O, tıpkı Platon'un mağarasından çıkan adam gibi "evrensel gerçekleri" görmektedir. Ona göre kendisi mağaradan ellerini çözüp çıkan tek kişiyken diğerleri diğerleri duvardaki gölgelerle avunan bir yığın insandan ibarettir.

Kış Uykusu, 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Nuri Bilge Ceylan filmi. Ceylan bu filminde ana karakterin adından da anlaşılacağı gibi (Aydın) Türkiye aydınını betimlerken hayata ve yabancılaşmaya dair evrensel durumları izleyiciye yansıtıyor. Birçok farklı konuyu edebiyat ve felsefeyle dirsek teması içerisinde işleyen film, diyalogların bolluğuyla yönetmenin önceki filmlerinden farklılaşarak Ceylan’ın yeni bir anlatım biçimine yöneldiğini gösteriyor. Aydın ve yakın çevresini ele alarak oluşturulan atmosferin farklı sosyolojik ve psikolojik incelemelere kapı aralamasıyla birlikte üzerinde uzunca tartışabileceğimiz konuları önümüze seriyor.