• Fuat Biner

Hüdhüd'ün Kanadında Simurg'a Yolculuk

Siz buraya otuz kuş olarak geldiniz, bu aynada da otuz göründünüz. Eğer kırk yahut elli kuş gelseydiniz, üzerinizden varlık perdesi kaldırıldığında o kadar görünürdünüz.

Tasavvuf Edebiyatının önemli kaynaklarından biri olan Mantık-ut Tayr, büyük bir bilgin ve hikmet ehli bir zat olan Feridüddin-i Attar tarafından kaleme alınmış değerli bir eserdir. Eserde birçok sembol kullanılarak tasavvufun temellerine uygun sembolik bir dille hakikatin serüveni anlatılmaktadır. Bu değerli eser elbette ki günümüze kadar birçok defa yeniden yazılmıştır. Bu da eserin tasavvuf alanında önemli bir yere sahip olduğunun göstergesidir.