• Ömer Faruk Yazıcı

Gidelim Serv-i Revânım Yürü Sa’d-Âbâd’e

Döneminin neredeyse tüm İstanbul erkânını ağırlamış olan bu mamur belde elbette ki şairlerin şiirlerinden, sâzendelerin mûsikîsinden, hânendelerin nâmelerinden nasibini almamış olamaz.

“Nedîm, Ahmed-i Sâlis devrinin bütün debdebe ve haşmetini, saraylarının zînet ve elvânını, bağçelerinin rengârenk çiçeklerini, çerâğânlar, ziyâfetler ve helva sohbetleriyle geçen hayatını şiirlerinde yaşatmıştır. Nedîm’in eş’ârında Fuzûlî’nin âteşîn aşkı, Nef’î’nin ‘azamet-i beyânı yoktu; fakat kullan