• Ufuk Aykol

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi

Radev’in hatıratı sadece Galatasaray Lisesi’nin tarihi değil, Tanzimat dönemi Osmanlı sosyal hayatının tarihi için de çok önemli bir kaynak.

Simeon Trayçev Radev’in İstanbul ve Galatasaray Lisesi yıllarını anlattığı hatıratı, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Resneli Bulgar Bir Talebenin Hatıraları 1879-1898 adıyla Georgi P. Konstandov’un çeviri ve acıkmalarıyla Kronik’ten Haziran 2018’te çıktı. Yedi bölümden oluşan eserin ilk dört bölümü, hatıratı okurun daha iyi anlayabilmesi için anıların geçtiği dönemi anlatıyor. Bu bölümlerde sadece siyasî tarih değil, genel çerçevede İstanbul’un, özelde ise imparatorluğun başkentindeki Bulgarların sosyal hayatı aktarılmış. Kısa olmaları ve yarı akademik bir dille yazılmaları hasebiyle okuyucuyu yormuyorlar.