• Mehmet Menderes

Fransa'da İlk Daimî Türk Elçisi Moralı Esseyit Ali Efendi

Herbette’nin 1902 senesinde neşredilen bu çalışmasının, Moralı Esseyit Ali Efendi’nin Fransız kaynaklarında izini sürmek için bir rehber niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz.

Fransız diplomat Maurice Herbette’nin (1871-1929) Fransa’