Folklor/Halkbilimi Üzerine


Halka dair bütün ürünleri inceleyen bir bilim dalı olan folklor/halkbilimi buna rağmen halk tarafından fazla bilinmeyen bilim dallarından biridir. Bu nedenle bu yazıda halkbiliminin ne olduğu ve inceleme alanı üzerinde duracağız.

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre Fransızca folklore kelimesinden dilimize geçen folklor sözcüğü halkbilimi anlamında gelmektedir. Zaten kelimenin kökeninde yer alan "folk" kelimesi halk anlamına geliyorken "lore" kelimesi bilim anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu bilim dalının incelediği her şey halka dayanmaktadır. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte bu bilim dalının tanımı şu şekilde yapılmaktadır: "Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat."