Evren, Yaratılış ve Köken Mitleri

Peş peşe sıralanan bu hikâyeler milletlerin birbiri ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını da okura göstermiş oluyor. Özellikle Kızılderili ile Türk-Altay mitolojisindeki benzerlikler oldukça dikkat çekici. Şanlı, bu benzerliklerin her zaman akrabalık ilişkisi kurmak için yeterli olamayacağını Japon ve Yunan mitolojisindeki benzerlikleri örnek vererek açıklıyor.

Türkiye’de hep göz ardı edilen mitoloji gün geçtikçe kendine yer açmaya devam ediyor. Mahir Şanlı’nın hazırladığı Ötüken Neşriyat’tan çıkan Evren, Yaratılış ve Köken Mitleri kitabı mitoloji alanındaki kaynak eksikliğini giderme açısından önemli bir yer tutuyor.


Kit