top of page

Erk Hayvanları: Şamanik Totem Hayvanlarının Rehberliği

Erk hayvanları insanın gelişim sürecinde onunla birlikte gelişim gösterir; zayıflayabilir, hastalanabilir ya da yaşanılan herhangi bir travma neticesinde ruh ile bağını koparabilir.

 

Her geçen gün insanoğlu evrensel düzene ve bu düzenin işleyişine dair farkındalığını artırmakta ve artarak gelişen bu farkındalık devamında ataların/köklerin inançları ve öğretilerine bir dönüş yaşatmaktadır. Şamanizm de bu dönüş neticesinde son zamanlarda her birimizin adını sıklıkla duyduğu öğretilerden biridir.


Asırlardır şamanizm ve öğretileri nesilden nesle aktarılmış, bir yaşam biçimi hâline getirilmiştir. Şamanizm doğa ile mükemmel bir bütünlüğü ve mutlak dengeyi yaşamda temel alır ve şamanlar hakikatin işleyişini doğada bulur. Bu yazıda uzun uzadıya şamanizm nedir, şamanlar kimlerdir yerine onların öğretilerinde oldukça önemli bir yere sahip olan erk hayvanlarından bahsedeceğim.

Erk Hayvanları

Erk hayvanları ruh, totem, güç hayvanları ya da nagualler olarak da adlandırılır. Şamanizme göre her ruh önceden belirlemiş olduğu anlaşmasına istinaden bedenleniyor ve bedenlenmiş olan bu ruhların erk hayvanlarından gelecek olan rehberliği de tayin edilmiş oluyor.


Erk hayvanları kendi ruhani parçalarından ve karakteristik özelliklerinden rehberlik edecekleri kişiye aktarımlarda bulunurlar, kişiye yolculuğunda yoldaşlık ederler. Ruhsal rehberlerimiz olan erk hayvanları yaşamımızda şifalanması gereken kısımlarda bize yardımcı olur, bilgeliklerini bizimle paylaşır, bizi korur ve eğitirler. Erk hayvanları doğduğumuz andan itibaren enerjilerini etkin hâle getirirler fakat bu enerjinin bilinçli farkındalığı kişinin erk hayvanları ile ilgili çalışmalarda bulunmasıyla veyahut yaşamının o evresinde onun rehberliği ile ilerlemesinin oldukça önemli olduğu durumlarda yaşanır. Şamanik öğretilere göre erk hayvanları 9-13 arasında değişkenlik gösterebilir. Birden fazla erk hayvanı ile çalışılması durumunda “erk/totem çemberi” oluşturulur. Her ne kadar kişinin birden fazla erk hayvanı olma ihtimali olsa da her birimiz için bir “ana erk hayvanı” mevcuttur. Ana erk hayvanları bireylere hayatlarının hemen her alanında rehberliğini sunarken oluşturulan erk çemberindeki diğer totem hayvanları belirli dönemlerde yahut durumlarda kişiye rehberlik eder.


Erk Hayvanları insanın gelişim sürecinde onunla birlikte gelişim gösterir; zayıflayabilir, hastalanabilir ya da yaşanılan herhangi bir travma neticesinde ruh ile bağını koparabilir.

Erk hayvanları ile sadece ruhani boyutta değil dünya üzerinde fiziksel olarak etkileşime geçebildiğimiz sayısız örnek mevcut. Bu fiziksel etkileşimlerin en bilinenlerinden biri 2016 yılında Standing Rock’ta atalarına ait toprakları boru hattı döşenmesine karşı korumaya çalışan Kuzey Dakota’nın su koruyucularına destek veren Buffalolar. Bölge halkı yerel dillerinde Tatankaya dedikleri Buffalo ruhlarına ve atalarına günlerce direnişlerinde yardımcı olması için dua ederken bir gün bir Buffalo sürüsü bir anda direnişin olduğu yerde dörtnala belirmişti. İnternette bu olayın canlı olarak görüntüleri de mevcut.


Erk hayvanları ile çalışmak kişinin kendi özüne dair bilgileri açığa çıkarmasına yardımcı olacağı gibi evrenin işleyişini algılamada farklılık yaratır.


Erk hayvanları ile çalışmak için bir şaman yahut şaman vasfı taşıyan bir rehber eşliğinde şamanik öğretilere uygun olacak şekilde çeşitli ritüeller ve meditasyon çalışmaları yapılır.

Eğer etrafınızda bir şaman yoksa erk hayvanınız ile tanışamaz mısınız? Bireyler genel olarak kendi başlarına yapacakları meditasyonlar ve odak çalışmaları ile de erk hayvanlarına erişebilirler. Aynı zamanda kişinin yaşamı boyunca çekim duyduğu ya da sürekli karşılaştığı hayvanlar da büyük ihtimalle erk hayvanlarıdır. Erk hayvanları kişilere belirli çalışmalar neticesinde belirebileceği gibi rüyalarda da kendisini gösterebilir. Fakat unutulmaması gereken bizlerin erk hayvanlarımızı seçemeyeceğidir. Erk hayvanları kişinin bireysel tercihine bağlı olarak belirmez, yukarıda da bahsettiğimiz gibi yaşam içerisinde ruhun duyduğu rehberliğe istinaden belirir.


Erk hayvanları denildiğinde ilk akla gelen hayvanlar genelde kurt, boğa, kartal vb. güçlü yırtıcılar olsa da erk hayvanları hemen her formda olabilir. Önemli olan erk hayvanının fiziksel görüntüsü değil, verdiği bilgeliktir.


Yazının sonunu bazı erk hayvanları ve genel olarak verdikleri mesajlar ile sonlandıralım.


Ayı: Çalışkan, içgüdüsel, iyileştirici, güç, egemenlik, dünyanın ve doğanın koruyucusu, izleyici, cesaret, güç, öz koruma.

Boğa: Geçmişe dair içgörü, doğurganlık, eril enerji, acelecilik, güven, güç, hüküm, agresyon, seçicilik, grup, aidiyet.

Kelebek: Metamorfoz, dönüşüm, denge, lütuf, kabullenme, hafiflik, ruh, kırılganlık, uyum.

Kedi: Velayet, ayrılma, duygusallık, gizem, büyü, bağımsızlık, zekâ, dikkat.

Çakal: Hileci, zekâ, gizli, bilgelik, çirkin, suçluluk, masumiyet, beceri.

Turna: Yalnızlık, adalet, uzun ömür, bağımsızlık, zekilik, uyanık, odak, bağımlılık.

Karga: Büyü, şekil değiştirme, değişim, yaratıcılık, manevi güç, hoşgörüsüzlük, enerji, yüksek bakış açısı.

Geyik: Şefkat, barış, entelektüel, yumuşak, sevecen, kibar, incelikli, zarafet, dişil enerji, nezaket, masumiyet, maceraperest.

Yusufçuk: Kaygısızlık, güçlü hayal gücü, yüksek beklentiler, hafiflik, sevinç, dönüşüm.

Kartal: İlahi ruh, fedakârlık, yaratıcıya bağlılık, zekâ, yenileme, cesaret, ruhun aydınlanması, şifa, yaratma, risk alan.

Su Samuru: Oyuncu, arkadaş canlısı, dinamik, neşe, yardımseverlik, paylaşım, genlik enerjisi, duyarlılık, kesinlik.

Kirpi: Masumiyet, arkadaşlık, güven, merak, hayal gücü, iyi huylu, girişimsiz.

Kurt: Sadakat, sebat, başarı, sezgi, ruh, özgürlükçü, yalnız, lider.


Kaynaklar

  • Ayşe Nilgün Arıt, Şamanın Kozmik Dünyası, Ray Yayıncılık, İstanbul, 2015, 224 s.

  • Michael Harner, Şamanik Şifa, Ray Yayıncılık, İstanbul, 2014, 184 s.

  • Philip & Stephanie Car-Gomm, Druid Animal Oracle Cards, Eddison Books, London, 2006, 48 s.

  • Steven D. Farmer, Power Animals, Hay House, California, 2004, 267 s.

  • Leeza Robertsons, Animal Totem Tarot, Llewellyn Publications, Minnesota, 2016, 216 s.

Hande Çoban

4.667 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör