“Dedem Korkut'un Kitabı”nın Adlandırılması Üzerine Bir İnceleme

Esere göre baktığımızda Dede Korkut ya da Korkut Ata, Hz. Muhammed zamanına yakın bayat boyundan kopan, oğuzların tamam bilicisi, ne derse olan, gaipten türlü türlü haberler veren, Tanrı’nın gönlüne ilham veren bir evliya olarak tanıtılır.

Geçtiğimiz ay UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili listesine giren Dede Korkut Kitabı yüzyıllar boyunca Türklerin yaşadı