Arketipsel Bir Yolculuk: Perseus'un Yolculuğu

Persesus'un yolculuğu Antik Yunan mitolojisinde karşılaştığımız en bilinen ve macera dolu yolculuklardan biridir. Kahramanın yolculuğa başlamasından, aştığı engeller ve bu yolculuğun sonlanmasına kadar tam bir kahramanlık miti örneği sergileyen bu anlatı, farklı okumalara da oldukça açıktır.

Arketip kelimesi aslında Antik Yunan filozoflarının kullandığı "arkhe" kelimesinden gelir. Hatırlayacak olursanız, Antik Yunan filozofları (doğa filozofları olarak da bilinir) varlığın ilk maddesi üzerinde düşünüp, bu meseleye de kafa yormuşlardır. İşte bu ilk madde, köken, varlık "arkhe" kelimesiyle ifade edilmiştir. Latince kökenli bir kelime olan arkhe, başlangıç, köken gibi anlamlara gelmektedir. Kimi ilk maddenin ateş olduğunu ileri sürerken kimi bu maddenin toprak, hava ya da su olduğunu söylemiştir.