• Cansu İrmak

Çıldır’da Yaşayan Âşıklık Geleneği

Halk aynen bir çiçeğe, güle benzer, âşık da aynen bir arıya, bir bülbüle benzer; gıdasını halktan alır.

Türklerin Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çıldır; Kür nehrinin güneyinde, Çıldır Gölü’nün kuzeybatısında, Ardahan’ın doğusunda bulunan sınırda bir ilçemizdir. Anadolu’ya açılan bir kapı olan Çıldır defalarca el değiştirmiş, pek çok kez yağmaya maruz kalmıştır. 1068 yılında Sultan Alparslan, Çıldır’ı Bizanslıların elinden alıp Selçuklu hâkimiyetine geçirmiştir. 1124’te kuzeyden gelen Kıpçak Türkleri de bu bölgede uzun yıllar egemenlik kurmuşlardır. 1406’dan 1466 yıl